نمایش 1–12 از 459 نتیجه

جهت پیدا کردن و انتخاب راحت کتاب مورد نظر خود، از قسمت فیلترها (نمایش ستون) استفاده نمایید.

امتحانی

بانک نهایی انگلیسی دوازدهم خیلی سبز

موجود در انبار

198,000 تومان
کد کالا: 9786222306151
پایه تحصیلی

دوازدهم انسانی, دوازدهم تجربی, دوازدهم ریاضی

نویسندگان

حمید خزایی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خیلی سبز

سری

سری بانک نهایی

موضوع

امتحانی

تعداد صفحات

184

درس

زبان انگلیسی

شابک

9786222306151

بانک نهایی تاریخ دهم خیلی سبز

موجود در انبار

135,000 تومان
کد کالا: 9786222306885
پایه تحصیلی

دهم انسانی

نویسندگان

بهروز یحیی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خیلی سبز

سری

سری بانک نهایی

موضوع

امتحانی

تعداد صفحات

106

درس

تاریخ

شابک

9786222306885

بانک نهایی تاریخ دوازدهم خیلی سبز

موجود در انبار

135,000 تومان
کد کالا: 9786222306168
پایه تحصیلی

دوازدهم انسانی

نویسندگان

بهروز یحیی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خیلی سبز

سری

سری بانک نهایی

موضوع

امتحانی

تعداد صفحات

103

درس

تاریخ

شابک

9786222306168

بانک نهایی جامعه شناسی دهم خیلی سبز

موجود در انبار

125,000 تومان
کد کالا: 9786222306908
پایه تحصیلی

دهم انسانی

نویسندگان

محمد ابراهیم مازنی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خیلی سبز

سری

سری بانک نهایی

موضوع

امتحانی

تعداد صفحات

99

درس

جامعه شناسی

شابک

9786222306908

بانک نهایی جامعه شناسی دوازدهم خیلی سبز

موجود در انبار

125,000 تومان
کد کالا: 9786222306175
پایه تحصیلی

دوازدهم انسانی

نویسندگان

محمد ابراهیم مازنی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خیلی سبز

سری

سری بانک نهایی

موضوع

امتحانی

تعداد صفحات

92

درس

جامعه شناسی

شابک

9786222306175

بانک نهایی جامعه شناسی یازدهم خیلی سبز

موجود در انبار

150,000 تومان
کد کالا: 9786222307226
پایه تحصیلی

یازدهم انسانی

نویسندگان

کوثر سادات نایب الصدری

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خیلی سبز

سری

سری بانک نهایی

موضوع

امتحانی

تعداد صفحات

122

درس

جامعه شناسی

شابک

9786222307226

بانک نهایی جغرافیا دوازدهم خیلی سبز

موجود در انبار

110,000 تومان
کد کالا: 9786222305758
پایه تحصیلی

دوازدهم انسانی

نویسندگان

بهروز یحیی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خیلی سبز

سری

سری بانک نهایی

موضوع

امتحانی

تعداد صفحات

74

درس

جغرافیا

شابک

9786222305758

بانک نهایی جغرافیای ایران دهم خیلی سبز

موجود در انبار

125,000 تومان
کد کالا: 9786222306892
پایه تحصیلی

دهم انسانی, دهم تجربی, دهم ریاضی

نویسندگان

مصطفی رضایی مهر

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خیلی سبز

سری

سری بانک نهایی

موضوع

امتحانی

تعداد صفحات

92

درس

جغرافیا

شابک

9786222306892

بانک نهایی حسابان دوازدهم خیلی سبز

موجود در انبار

165,000 تومان
کد کالا: 9786222306182
پایه تحصیلی

دوازدهم ریاضی

نویسندگان

ابوالقاسم شعبانی, علیرضا برائی نژاد

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خیلی سبز

سری

سری بانک نهایی

موضوع

امتحانی

تعداد صفحات

136

درس

حسابان

شابک

9786222306182

بانک نهایی حسابان یازدهم خیلی سبز

موجود در انبار

160,000 تومان
کد کالا: 9786222307240
پایه تحصیلی

یازدهم ریاضی

نویسندگان

ایمان اردستانی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خیلی سبز

سری

سری بانک نهایی

موضوع

امتحانی

تعداد صفحات

152

درس

حسابان

شابک

9786222307240

بانک نهایی دین و زندگی دهم انسانی خیلی سبز

موجود در انبار

135,000 تومان
کد کالا: 9786222306861
پایه تحصیلی

دهم انسانی

نویسندگان

زهرا سمیعی عارف

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خیلی سبز

سری

سری بانک نهایی

موضوع

امتحانی

تعداد صفحات

103

درس

دین و زندگی

شابک

9786222306861

بانک نهایی دین و زندگی دهم خیلی سبز

موجود در انبار

125,000 تومان
کد کالا: 9786222306878
پایه تحصیلی

دهم تجربی, دهم ریاضی

نویسندگان

زهرا سمیعی عارف

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خیلی سبز

موضوع

امتحانی

تعداد صفحات

90

درس

دین و زندگی

شابک

9786222306878

سری

سری بانک نهایی