نمایش 1–12 از 21 نتیجه

جهت پیدا کردن و انتخاب راحت کتاب مورد نظر خود، از قسمت فیلترها (نمایش ستون) استفاده نمایید.

خط سفید

جامع زبان انگلیسی دهم خط سفید

موجود در انبار

140,000 تومان
کد کالا: 9786008431640
پایه تحصیلی

دهم انسانی, دهم تجربی, دهم ریاضی

نویسندگان

ابوالفضل هادی نیا, رضا نعمتی مقدم, مجید عسکری ازغندی, مهدی ذوالفقاری

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خط سفید

سری

سری جامع

موضوع

آموزشی, کتاب کار

درس

زبان انگلیسی

تعداد صفحات

116

شابک

9786008431640

جامع زبان انگلیسی دوازدهم خط سفید

موجود در انبار

140,000 تومان
کد کالا: 9786008431664
پایه تحصیلی

دوازدهم انسانی, دوازدهم تجربی, دوازدهم ریاضی

نویسندگان

ابوالفضل هادی نیا, رضا نعمتی مقدم, مجید عسکری ازغندی, مهدی ذوالفقاری

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خط سفید

سری

سری جامع

موضوع

آموزشی, کتاب کار

درس

زبان انگلیسی

تعداد صفحات

124

شابک

9786008431664

جامع زبان انگلیسی نهم خط سفید

موجود در انبار

180,000 تومان
کد کالا: 9786008431633
پایه تحصیلی

نهم

نویسندگان

حامد نعیمی نیا, زکیه آفریده, سحر ملکیان, مجید توانایی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خط سفید

سری

سری جامع

موضوع

آموزشی, کتاب کار

درس

زبان انگلیسی

تعداد صفحات

112

شابک

9786008431633

جامع زبان انگلیسی هشتم خط سفید

موجود در انبار

180,000 تومان
کد کالا: 9786008431626
پایه تحصیلی

هشتم

نویسندگان

احترام طبسی, زکیه آفریده, سحر ملکیان, مجید توانایی, مجید عسکری ازغندی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خط سفید

سری

سری جامع

موضوع

آموزشی, کتاب کار

درس

زبان انگلیسی

تعداد صفحات

104

شابک

9786008431626

جامع زبان انگلیسی هفتم خط سفید

موجود در انبار

180,000 تومان
کد کالا: 9786008431619
پایه تحصیلی

هفتم

نویسندگان

احترام طبسی, زکیه آفریده, سحر ملکیان, مجید توانایی, مجید عسکری ازغندی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خط سفید

سری

سری جامع

موضوع

آموزشی, کتاب کار

درس

زبان انگلیسی

تعداد صفحات

120

شابک

9786008431619

جامع زبان انگلیسی یازدهم خط سفید

موجود در انبار

140,000 تومان
کد کالا: 9786008431657
پایه تحصیلی

یازدهم انسانی, یازدهم تجربی, یازدهم ریاضی

نویسندگان

ابوالفضل هادی نیا, رضا نعمتی مقدم, مجید عسکری ازغندی, مهدی ذوالفقاری

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خط سفید

سری

سری جامع

موضوع

آموزشی, کتاب کار

درس

زبان انگلیسی

تعداد صفحات

112

شابک

9786008431657

زبان انگلیسی دهم Vision Plus 1 خط سفید

موجود در انبار

198,000 تومان
کد کالا: 9786008431046
پایه تحصیلی

دهم انسانی, دهم تجربی, دهم ریاضی

نویسندگان

Cristina H Abril, ابوالقاسم عباسی, حسین هاوشکی, مجید عسکری ازغندی, مهدی ذوالفقاری

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خط سفید

سری

سری vision plus

موضوع

آموزشی, کتاب کار

درس

زبان انگلیسی

تعداد صفحات

104

شابک

9786008431046

زبان انگلیسی دوازدهم Vision Plus 3 خط سفید

موجود در انبار

198,000 تومان
کد کالا: 9786008431275
پایه تحصیلی

دوازدهم انسانی, دوازدهم تجربی, دوازدهم ریاضی

نویسندگان

Cristina H Abril, مجید عسکری ازغندی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خط سفید

سری

سری vision plus

موضوع

آموزشی, کتاب کار

درس

زبان انگلیسی

تعداد صفحات

103

شابک

9786008431275

زبان انگلیسی نهم Prospect Plus 3 خط سفید

موجود در انبار

198,000 تومان
کد کالا: 9786007361931
پایه تحصیلی

نهم

نویسندگان

Cristina H Abril, ابوالقاسم عباسی, حسین هاوشکی, مجید عسکری ازغندی, مهدی ذوالفقاری

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خط سفید

سری

سری prospect plus

موضوع

کتاب کار

درس

زبان انگلیسی

تعداد صفحات

120

شابک

9786007361931

زبان انگلیسی هشتم Prospect Plus 2 خط سفید

موجود در انبار

198,000 تومان
کد کالا: 9786007361924
پایه تحصیلی

هشتم

نویسندگان

Ivan H Wiliams, حامد نعیمی نیا, حسین هاوشکی, ریحانه نمانی, مجید عسکری ازغندی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خط سفید

سری

سری prospect plus

موضوع

کتاب کار

درس

زبان انگلیسی

تعداد صفحات

120

شابک

9786007361924

زبان انگلیسی هفتم Prospect Plus 1 خط سفید

موجود در انبار

198,000 تومان
کد کالا: 9786007361832
پایه تحصیلی

هفتم

نویسندگان

Ivan H Wiliams, حامد نعیمی نیا, مهری قاسمی زاده, مجید عسکری ازغندی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خط سفید

سری

سری prospect plus

موضوع

کتاب کار

درس

زبان انگلیسی

تعداد صفحات

120

شابک

9786007361832

زبان انگلیسی یازدهم Vision Plus 2 خط سفید

موجود در انبار

198,000 تومان
کد کالا: 9786008431131
پایه تحصیلی

یازدهم انسانی, یازدهم تجربی, یازدهم ریاضی

نویسندگان

Cristina H Abril, حسین هاوشکی, مجید عسکری ازغندی

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

خط سفید

سری

سری vision plus

موضوع

آموزشی, کتاب کار

درس

زبان انگلیسی

تعداد صفحات

104

شابک

9786008431131