نمایش 1–12 از 17 نتیجه

جهت پیدا کردن و انتخاب راحت کتاب مورد نظر خود، از قسمت فیلترها (نمایش ستون) استفاده نمایید.

کاپ

بیولوژی کمپبل 1 (شیمی حیات) کاپ

موجود در انبار

150,000 تومان
کد کالا: 9786229413814
پایه تحصیلی

دهم تجربی, دوازدهم تجربی, یازدهم تجربی

نویسندگان

استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

کاپ

سری

سری کمپبل

موضوع

آموزشی, تست

درس

زیست شناسی

تعداد صفحات

121

شابک

9786229413814

بیولوژی کمپبل 2 (سلول) کاپ

موجود در انبار

280,000 تومان
کد کالا: 9786229413883
پایه تحصیلی

دهم تجربی, دوازدهم تجربی, یازدهم تجربی

نویسندگان

استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

کاپ

سری

سری کمپبل

موضوع

آموزشی, تست

درس

زیست شناسی

تعداد صفحات

212

شابک

9786229413883

بیولوژی کمپبل 3 (ژنتیک) کاپ

موجود در انبار

290,000 تومان
کد کالا: 9786229457436
پایه تحصیلی

دهم تجربی, دوازدهم تجربی, یازدهم تجربی

نویسندگان

استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

کاپ

سری

سری کمپبل

موضوع

آموزشی, تست

درس

زیست شناسی

تعداد صفحات

287

شابک

9786229457436

بیولوژی کمپبل 4 (مکانیزم تکامل) کاپ

موجود در انبار

390,000 تومان
کد کالا: 9786229457443
پایه تحصیلی

دهم تجربی, دوازدهم تجربی, یازدهم تجربی

نویسندگان

استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

کاپ

سری

سری کمپبل

موضوع

آموزشی, تست

درس

زیست شناسی

تعداد صفحات

400

شابک

9786229457443

بیولوژی کمپبل 5 (ساختار و عمل گیاهان) کاپ

موجود در انبار

200,000 تومان
کد کالا: 9786229413869
پایه تحصیلی

دهم تجربی, دوازدهم تجربی, یازدهم تجربی

نویسندگان

استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

کاپ

سری

سری کمپبل

موضوع

آموزشی, تست

درس

زیست شناسی

تعداد صفحات

164

شابک

9786229413869

بیولوژی کمپبل 6 (ساختار و عمل جانوران) کاپ

موجود در انبار

380,000 تومان
کد کالا: 9786229260586
پایه تحصیلی

دهم تجربی, دوازدهم تجربی, یازدهم تجربی

نویسندگان

استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

کاپ

سری

سری کمپبل

موضوع

آموزشی, تست

درس

زیست شناسی

تعداد صفحات

384

شابک

9786229260586

بیولوژی کمپبل 7 (اکولوژی) کاپ

موجود در انبار

200,000 تومان
کد کالا: 9786229260593
پایه تحصیلی

دهم تجربی, دوازدهم تجربی, یازدهم تجربی

نویسندگان

استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

کاپ

سری

سری کمپبل

موضوع

آموزشی, تست

درس

زیست شناسی

تعداد صفحات

176

شابک

9786229260593

کتاب درسی زیست شناسی جامع کنکور زیر ذره بین کاپ

موجود در انبار

650,000 تومان
کد کالا: 9786229457481
پایه تحصیلی

دهم تجربی, دوازدهم تجربی, یازدهم تجربی

نویسندگان

مجید علی نوری

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

کاپ

سری

سری زیر ذره بین

موضوع

آموزشی, تست

درس

زیست شناسی

تعداد صفحات

656

شابک

9786229457481

کتاب درسی زیست شناسی دهم زیر ذره بین کاپ

موجود در انبار

180,000 تومان
کد کالا: 9786229632376
پایه تحصیلی

دهم تجربی

نویسندگان

مجید علی نوری

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

کاپ

سری

سری زیر ذره بین

موضوع

آموزشی, تست

درس

زیست شناسی

تعداد صفحات

136

شابک

9786229632376

کتاب درسی زیست شناسی دوازدهم زیر ذره بین کاپ

موجود در انبار

270,000 تومان
کد کالا: 9786229457474
پایه تحصیلی

دوازدهم تجربی

نویسندگان

مجید علی نوری

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

کاپ

سری

سری زیر ذره بین

موضوع

آموزشی, تست

درس

زیست شناسی

تعداد صفحات

168

شابک

9786229457474

کتاب درسی زیست شناسی یازدهم زیر ذره بین کاپ

موجود در انبار

270,000 تومان
کد کالا: 9786229457467
پایه تحصیلی

یازدهم تجربی

نویسندگان

محمد علی نوری

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

کاپ

سری

سری زیر ذره بین

موضوع

آموزشی, تست

درس

زیست شناسی

تعداد صفحات

178

شابک

9786229457467

کتاب درسی شیمی جامع کنکور زیر ذره بین کاپ

موجود در انبار

550,000 تومان
کد کالا: 9786229313845
پایه تحصیلی

دهم تجربی, دهم ریاضی, دوازدهم تجربی, دوازدهم ریاضی, یازدهم تجربی, یازدهم ریاضی

نویسندگان

افشین یزدان شناس

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

کاپ

سری

سری زیر ذره بین

موضوع

آموزشی, تست

درس

شیمی

تعداد صفحات

552

شابک

9786229313845