نمایش دادن همه 11 نتیجه

جهت پیدا کردن و انتخاب راحت کتاب مورد نظر خود، از قسمت فیلترها (نمایش ستون) استفاده نمایید.

جامع

راهنمای گام به گام دروس عمومی یازدهم چهارخونه

موجود در انبار

250,000 تومان
کد کالا: 9786003051478
پایه تحصیلی

یازدهم

نویسندگان

گروه مولفان چهارخونه

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

چهارخونه

سری

سری گام به گام

موضوع

گام به گام

درس

جامع

تعداد صفحات

289

شابک

9786003051478

گام به گام الکتروتکنیک یازدهم هنرستان اخوان

موجود در انبار

295,000 تومان
کد کالا: 9786008750505
پایه تحصیلی

یازدهم

نویسندگان

گروه آموزشی مهندس اخوان

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

اخوان

سری

سری گام به گام

موضوع

گام به گام

درس

الکتروتکنیک

تعداد صفحات

296

شابک

9786008750505

گام به گام الکترونیک یازدهم هنرستان اخوان

موجود در انبار

310,000 تومان
کد کالا: 9786008750512
پایه تحصیلی

یازدهم

نویسندگان

گروه آموزشی مهندس اخوان

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

اخوان

سری

سری گام به گام

موضوع

گام به گام

درس

الکترونیک

تعداد صفحات

341

شابک

9786008750512

گام به گام تربیت بدنی یازدهم هنرستان اخوان

موجود در انبار

310,000 تومان
کد کالا: 9786008750536
پایه تحصیلی

یازدهم

نویسندگان

گروه آموزشی مهندس اخوان

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

اخوان

سری

سری گام به گام

موضوع

گام به گام

درس

تربیت بدنی

تعداد صفحات

371

شابک

9786008750536

گام به گام ساختمان یازدهم هنرستان اخوان

موجود در انبار

295,000 تومان
کد کالا: 9786008750741
پایه تحصیلی

یازدهم

نویسندگان

گروه آموزشی مهندس اخوان

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

اخوان

سری

سری گام به گام

موضوع

گام به گام

درس

ساختمان

تعداد صفحات

292

شابک

9786008750741

گام به گام شبکه و نرم افزار رایانه یازدهم هنرستان اخوان

موجود در انبار

390,000 تومان
کد کالا: 9786008750482
پایه تحصیلی

یازدهم

نویسندگان

گروه آموزشی مهندس اخوان

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

اخوان

سری

سری گام به گام

موضوع

گام به گام

درس

شبکه و نرم افزار رایانه

تعداد صفحات

364

شابک

9786008750482

گام به گام عمومی و پایه یازدهم هنرستان اخوان

موجود در انبار

280,000 تومان
کد کالا: 9786008750369
پایه تحصیلی

یازدهم

نویسندگان

گروه آموزشی مهندس اخوان

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

اخوان

سری

سری گام به گام

موضوع

گام به گام

درس

جامع

تعداد صفحات

260

شابک

9786008750369

گام به گام گرافیک یازدهم هنرستان اخوان

موجود در انبار

310,000 تومان
کد کالا: 9786008750758
پایه تحصیلی

یازدهم

نویسندگان

گروه آموزشی مهندس اخوان

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

اخوان

سری

سری گام به گام

موضوع

گام به گام

درس

گرافیک

تعداد صفحات

340

شابک

9786008750758

گام به گام معماری داخلی یازدهم هنرستان اخوان

موجود در انبار

310,000 تومان
کد کالا: 9786008750970
پایه تحصیلی

یازدهم

نویسندگان

گروه آموزشی مهندس اخوان

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

اخوان

سری

سری گام به گام

موضوع

گام به گام

درس

معماری داخلی

تعداد صفحات

319

شابک

9786008750970

گام به گام مکانیک خودرو یازدهم هنرستان اخوان

موجود در انبار

390,000 تومان
کد کالا: 9786008750680
پایه تحصیلی

یازدهم

نویسندگان

گروه آموزشی مهندس اخوان

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

اخوان

سری

سری گام به گام

موضوع

گام به گام

درس

مکانیک خودرو

تعداد صفحات

399

شابک

9786008750680

گام به گام نقشه کشی معماری یازدهم هنرستان اخوان

موجود در انبار

310,000 تومان
کد کالا: 9786008750741-1
پایه تحصیلی

یازدهم

نویسندگان

گروه آموزشی مهندس اخوان

قطع

رحلی

سال چاپ

1402

ناشر

اخوان

سری

سری گام به گام

موضوع

گام به گام

درس

نقشه کشی معماری

تعداد صفحات

373

شابک

9786008750970